Intrebari frecvente

Intrebari frecvente

INTREBARI FRECVENTE – FAQ – referitoare la modul de acordare al premiilor si la stadiul evaluarii planurilor de afaceri

1. Care este modul de acordare al premiilor?

1.1. Referitor la notele obtinute de fiecare membru al grupului tinta:

1.1.1. Certificatele de absolvire ale cursurilor de competente antreprenoriale vor fi inmanate in cursul lunii ianuarie si vor contine nota finala obtinuta la examen. Notificarea pentru ridicarea certificatelor de absolvire va fi trimisa pe sms sau mail fiecarui membru al grupului tinta individual.

1.1.2. Pana atunci se poate consulta aici un extras din registrul planurilor de afaceri unde sunt afisate notele finale ale tuturor membrilor grupului tinta. Ca urmare a prevederilor Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 privind protectia datelor personale – GDPR (General Data Protection Reulation) numele membrilor grupului tinta a fost anomizat. Fiecare persoana va primi pe sms numarul care ii corespunde si care reprezinta numarul de inregistrare al planului de afaceri in registru.

1.1.3. Comisia de examinare a fost formata din diferite persoane, nici una dintre ele nefiind anagajata sau in relatii de colaborare de orice fel cu SC Vegra Info SRL.

Astfel, formarea profesionala este reglementata in Romania de Ordonanta de Guvern 129/2000 cu modificarile si completarile ulterioare si de Ordinul 501/5253/2003 privind Metodologia certificarii profesionale.
Acest ordin prevede ca pentru fiecare examen se stabileste o comisie de examinare formata din 3 membri – unul din partea furnizorului de formare profesionala si 2 specialisti din afara furnizorului (art 42).
Acesti 2 specialisti sunt desemnati cu 10 zile inaintea fiecarui examen de catre o comisie de autorizare constituita prin OG 129/2000 (art 23) “din 5 membri, după cum urmează: a) directorul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care are calitatea de preşedinte; b) un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti; c) un reprezentant al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; d) un reprezentant al asociaţiilor patronale reprezentative la nivel judeţean, propus prin consens; e) un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel judeţean, propus prin consens.

Astfel, in fiecare judet a existat o alta comisie de examinare, si chiar in acelasi judet au fost cazuri in care examene diferite au fost sustinute de comisii diferit

1.2. Referitor la cuantumul premiilor:

1.2.1. Au fost 200 de premii I in cuantum net de 600 de lei si restul premii II in cuantum net de 420 de lei.

Initial in cererea de finantare erau prevezute 200 de premii in cuantum brut de 700 de lei pentru cei care obtineau nota finala la examen mai mare de 6. Cererea de finantare a fost scrisa in 2016, cand un premiu de 700 de lei nu ar fi fost impozitat. Informarile expertilor selectie grup tinta s-au referit la faptul ca toate persoanele care iau nota finala mai mare de 6 vor obtine premii.
In martie 2018, dupa inceperea proiectului, noul Cod Fiscal a introdus impozitarea tuturor premiilor mai mari de 600 de lei. In plus am observat ca toti cursantii aveau sanse reale sa ia note peste 6 asa ca am initiat un act aditional de modificare a contractului de finantare pentru:
– scaderea cuantumului premiilor la 600 de lei si
– suplimentarea numarului de premii pentru membrii grupului tinta.
Am intampinat insa o problema – Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru linia de finantare Start Up Plus nu permite acordarea de subventii, iar conferirea unui premiu egal tuturor membrilor grupului tinta a fost interpretata ca subventie (vezi mai jos extras din corrigendum la Ghidul Soclicitantului Conditii Specifice Start up Plus si aici cererea de clarificari la actul aditional)
Intrebari frecvente

In consecinta actul aditional de modificare a cererii de finantare a prevazut
– cresterea sumei acordate premiilor per total proiect
– introducerea a doua categorii de premii in functie de performante, respectiv 200 de premii I in cuantum net de 600 de lei si restul – premii II in cuantum net de 420 de lei

1.2.2. La finalul examenelor s-a constatat:
– 165 de membri ai grupului tinta au obtinut note finale intre 10 si 9,87 (mai precis 162 au obtinut nota finala 10 si 3 au obtinut nota finala 9,87)
– 75 de membri ai grupului tinta au obtinut nota finala 9,75
Cum numarul premiilor I nu putea sa depaseasca 200, au fost departajati cei 34 de membri ai grupului tinta cu nota finala 9,75 care au luat premiul I in functie de media notelor obtinute pe timpul derularii cursului.

2. Cum se face evaluarea planurilor de afaceri depuse?

In ceea ce priveste evaluarea planurilor de afaceri depuse, procesul propriu zis a inceput la 1 octombrie, comisia fiind constituita la finele lunii septembrie. Toate proiectele se afla in aceste moment in evaluare.
Rezultatul final al procesului de evaluare va fi comunicat la finalul lunii ianuarie – inceputul lunii februarie. Comunicarea se va face personalizat prin email si sms.

3. Cum se pot contesta notele primite la examenul de absolvire?

OG 501/5253/2003 prevede urmatoarele:
Art. 14
(…)
(3) Nota finală se stabileşte ca medie aritmetică a notelor acordate în foaia de notare de către cei doi membri ai comisiei de examinare, cu exceptia preşedintelui, şi se consemnează în catalogul cu rezultatele examenului.
(4) Nota minimă de promovare a probei practice este 6 (şase).
(5) Nota de la proba practică nu poate fi contestată.
Art. 15
(…)
(4) Lucrările sigilate se numerotează şi se transmit celor doi membri ai comisiei de examinare, desemnati să realizeze corectarea lor. Aceştia le verifică şi le notează independent, respectând baremul de notare pentru fiecare punct sau subpunct al lucrării ori utilizând grila de corectare.
(5) Nota finală pentru proba scrisă se calculează în conditiile art. 14 alin. (3) şi este consemnată pe lucrare şi în catalogul cu rezultatele examenului, după desigilarea lucrărilor.
(6) Nota minimă pentru promovarea probei scrise este 5 (cinci).
(7) Contestatiile la proba scrisă se depun în termen de 24 de ore după afişarea rezultatelor obtinute, rezolvarea lor fiind de competenta comisiei de examinare. În cazul în care este necesară recorectarea, aceasta se va efectua de către preşedintele comisiei de examinare.
ART. 16
(1) Proba orală se sustine în fata comisiei de examinare, pe baza biletelor de examen ce contin 2 – 3 întrebări din tematica prevăzută în programa de pregătire.
(2) Nota minimă de promovare la proba orală este 5 (cinci).
(3) Nota de la proba orală nu poate fi contestată.

Atentie! Termenul de 24 de ore in care se prevede depunerea contestatiei curge de la primirea sms-ului.

INTREBARI FRECVENTE – FAQ – referitoare la activitatile si obiectivele proiectului

1. Cum pot aplica astfel incat sa imi pot deschide o afacere in cadrul proiectului dvs.?

Pentru a deveni membru in grupul tinta al proiectului trebuie parcursi urmatorii pasi:
1) contactati telefonic, online (https://euantreprenor.eu/) sau prin e-mail – echipa de implementare, va exprimati dorinta de a participa in proiect si lasati datele de identificare personale;
2) pe baza datelor personale transmise, veti fi contactat de un angajat din cadrul proiectului care va va comunica ziua si ora cand veti putea participa la o sedinta de inscriere in proiect – atunci trebuie sa completati formularele necesare inscrieri in proiect. Odata dosarul completat deveniti membrul in grupul tinta;
3) ulterior inscrierii va asumati obligativitatea de a participa la toate activitatile in care sunteti convocat in cadrul proiectului. Neparticiparea la aceste activitati poate atrage excluderea din grupul tinta al proiectului.

2. Pe site scrie ca afacerea trebuie deschisa la oras, pot sa devin antreprenor prin proiect daca stau la tara?

Da, nu conteaza daca locuiti in mediul rural (la tara) sediul firmei dvs. va trebui sa fie in zona urbana. Conditia pe care trebuie sa o respectati este sa locuiti (sa aveti in buletin domiciliu sau resedinta) intr-unul din judetele din zona de implementare – Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman.

3. Care este suma maxima ce se acorda unei firme infiintate prin proiect?

Suma maxima care poate fi obtinuta este de 178 340 de lei.

4. Ce inseamna intreprindere non-agricola?

Intreprinderea non-agricola este acea intreprindere ce nu desfasoara activitati in domeniul agricol – productie de produse agricole, prelucrare primara a produselor agricole, transport produse agricole etc. Conform ghidului solicitantului NU pot fi finantate intreprinderi din domeniul agricol si anume:
a) întreprinderile care îşi desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
b) întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
c) întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:
• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
• atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari.
Anexa I la Tratatul de Instruire a Comunitatii Europene prevede categoriile de produse considerate produse agricole.

5. Pentru cat timp trebuie sa am resedinta in zona de implementare a proiectului?

Resedinta trebuie sa fie intr-una din localitatile din judetele aflate in regiunea Sud-Muntenia. Resedinta trebuie sa fie valabila cel putin in fiecare an de implementare al proiectului. Primul an de implementare al proiectului incepe cu ianuarie 2018. Ultimul an de implementare al proiectului se inchide in noiembrie 2020.

6. Care sunt codurile CAEN eligibile pe care pot infiinta un start-up in cadrul proiectului dvs.?

Codurile CAEN care sunt NEELIGIBILE sunt acelea care:
• includ activitati din sectoarele pescuitului si acvaculturii reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;
• inglobeaza activitati din domeniul productiei primare de produse agricole (vezi si raspunsul de la intrebarea 4);
• inglobeaza activitati din domeniul prelucrarii si comercializarii produselor agricole (vezi si raspunsul de la intrebarea 4);
• inglobeaza activitati din domeniul producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
• inglobeaza activitati din domeniile producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
In afara de cele mentionate anterior toate codurile CAEN sunt eligibile. Aveti in vedere ca, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice, “numarul planurilor de afaceri care prevad activitati economice ce se încadreaza in CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor, nu va putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri finanțate” in cadrul proiectului „Eu antreprenor”.

7. Ce forma juridica trebuie sa aiba firma infiintata in proiect, pot infiinta un SRL-D?

Societatile infiintate in cadrul proiectului vor fi din categoria IMM-urilor – micro-intreprinderi cu forma juridica de SRL sau SRL-D.

8. Pot sa imi fac o micro-clinica stomatologica daca eu nu sunt medic?

Da, dar va trebui sa indepliniti totate cerintele legale de functionare ale unui cabinet medical. Dvs. puteti ocupa pozitia de manager/director/administrator al societatii infiintate, iar angajatii vor fi medici stomatologi.

9. Unde se fac cursurile de competente antreprenoriale? Se deconteaza transportul?

Cursurile se vor desfasura in resedintele de judet ale celor 7 judete din regiunea Sud-Muntenia astfel – Pitesti pentru Arges, Calarasi pentru Calarasi, Targoviste pentru Dambovita, Giurgiu pentru Giurgiu, Slobozia pentru Ialomita, Ploiesti pentru Prahova, Alexandria pentru Teleorman. Locatiile exacte va vor fi aduse la cunostinta pe parcursul derularii proiectului.
Transportul catre si de la locul de desfasurare al cursurilor nu se deconteaza.

10. Primesc bani pe timpul cursului?

Nu se dau bani membrilor din grupul tinta pentru participarea la curs. Membrii grupului tinta participa la curs si la toate activitatile proiectului benevol si in interes propriu.
Cu toate acestea, in functie de nota obtinuta la examenul pentru obtinerea diplomei de antreprenor, puteti castiga unul din premiile in bani oferite pentru 200 de persoane, cu cell mai bune rezultate. Cuantumul unui premiu este de 700 lei.

11. TVA-ul investitiilor facute pentru functionarea firmei pe care o infiintez?

Tot ceea ce este achizitionat pentru functionarea firmei infiintate prin proiect si corespunde planului de afaceri este decontabil cu tot cu TVA.

12. Daca planul de afaceri este in cele 39 selectate, cand primesc banii, ii primesc pe toti odata?

Nu veti primii banii de ajutor de minimis toti odata. Acesti banii se aloca si se deconteaza conform celor asumate de dvs. in planul de afaceri – nu vesti primi mai mult de 75% din suma de ajutor de minimis in primele 12 luni de la demararea afacerii.
Restul de 25% vor fi primiti in al doilea an de la deschiderea afacerii.
Pe parcursul derularii activitatilor asumate de dvs. in planul de afaceri veti intocmi si inainta catre managerul de proiect, bilunar sau trimestrial, cereri de avans pentru cheltuielile angajate. Aceste sume le veti primi ulterior aprobarii acestor cereri.
Ulterior primirii banilor, la urmatoarea cerere de avans veti depune si un raport cu cheltuielile efectuate conform cererii de avans anterioare.

13. Ce cheltuieli sunt eligibile?

Toate cheltuielile destinate mentinerii si dezvoltarii afacerii dvs. sunt eligibile. Acest fapt presupune mentionarea, detalierea si justificarea acestor cheltuieli in planul de afaceri pe care il veti intocmi.
Conform Ghidului Solicitantului Conditii Specifice – Romania Start-up Plus sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat – 1.1. Cheltuieli salariale; 1.2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru expertii proprii; Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si chelt. asimilate acestora;
2. Chelt. cu deplasarea personalului intreprinderilor nou infii tate – cazare, diurna personalului propriu, transportul persoanelor ; Taxe şi asigurări de calatorie și asigurări medicale aferente deplasarii;
3. Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesara;
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor;
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile);
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor;
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor;
9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente;
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor;
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor;
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor;
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor;
14. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor;
15. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor;
16. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor – Prelucrare de date; Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice;; Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic; concesiuni, brevete licente, marci comerciale drepturi si active similare.

14. Am nevoie de anumite studii pentru a aplica in cadrul proiectului?

Nu aveti nevoie de studii de specialitate pentru a deveni membru al grupul tinta al proiectului, dar conform normelor ANC, pentru a putea urma si absolvi cursurile de competente antreprenoriale este necesara absolvirea a 8 clase.
Criteriile de selectie pentru a intra in proiect sunt:
• domiciliul sau resedinta in regiunea Sud-Muntenia
• varsta peste 24 de ani
• a nu detine calitatea de actionar majoritar la vreo intreprindere
• intentia de a infiinta o intreprindere non-agricola intr-un oras din regiunea Sud-Muntenia

15. Cine evalueaza planurile de afaceri?

Toate cele 320 de planuri de afaceri vor fi evaluate de o “Comisie de Selectie” conform “Metodologiei de evaluare a planurilor de afaceri” si Procedurii de selectie a planurilor de afaceri.
Comisia de selectie va fi formata de Managerul de proiect. Acesta va redacta si transmite invitatii de participare in cadrul comisiei de selectie catre:
– organizatiile patronale/ asociatii antreprenoriale constituite in regiune sau care au filiale in judete apartinand regiunii Sud-Muntenia;
– antreprenori din regiunea Sud-Muntenia.
Astfel din comisia de selectie vor face parte cel putin 2 experti din partea Solicitantului si 2 din mediul de afaceri.
Selectia antreprenorilor/reprezentantilor organizatiilor se va face in functie de expertiza si disponibilitatea de timp asumata de acestia pentru a participa la activitatile proiectului. Vor fi selectati doi antreprenori sau reprezentanti ai organizatiilor patronale/antreprenori din regiunea Sud-Muntenia.
Fiecare subcomisie va fi formata dintr-un membru extern, angajat ca expert in cadrul proiectului (antreprenor sau reprezentant al unei organizatii patronale/antreprenoriale selectat dupa procedura descrisa mai sus) si un expert angajat al Vegra Info SRL.

16. Daca am deja competente antreprenoriale mai trebuie sa particip la curs?

Conform Cererii de Finantare aprobate toate persoanele care se inscriu in grupul tinta al proiectului trebuie sa participe la toate activitatile dedicate lor prin proiect, inclusiv la cursul de competente antreprenoriale. Participarea este obligatorie deoarece cursul, in afara de cunostintele generale de teorie ofera si informatii specifice care va vor ajuta sa intelegeti ce anume inseamna sa fii antreprenor si cum trebuie sa intocmiti planul de afaceri.
Faptul ca aveti diploma de “competente antreprenoriale” si nu sunteti antreprenor releva eventuale lacune in sistemul dvs. de pregatire teoretica sau pratica. Mai mult, nu va putem garanta ca veti putea construi un plan de afaceri conform cerintelor noastre, iar neparticiparea la cursul nostru va confera sanse minime de reusita.

17. Oferiti consultanta pentru crearea planurilor de afaceri?

Nu, nu putem oferi consultanta pentru planurile de afaceri evaluate de noi. Oferim insa suport in cadrul orelor de curs si va raspundem la orice intrebare, la comun, in cadrul acestor ore de pregatire.

18. Am infiintat deja o firma anul acesta si nu am avut activitate, pot sa aplic cu ea?

Nu, in cadrul proiectului nostru aplicantii sunt persoane fizice. Firmele care vor beneficia de ajutor de minimis vor fi infiintate in cadrul proiectului.

19. Cand si cum se desfasoara programul de practica?

Toti cei 39 de membrii ai grupului tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate vor efectua un stagiu de practica organizat in cadrul unei intreprinderi existente, functionale a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu ce aferenta planului de afceri selectat.
Fiecare stagiu de practica va avea o durata de 40 de ore, este obligatoriu si se va desfasura la sediul firmelor partenere.

20. Pot deschide prin proiectul Eu antreprenor, francize?

Da, francizele sunt acceptate, ca si exceptie, dar este putin probabil ca modul de implementare al afacerii impus de franciza sa fie identic cu modul de implementare al afacerii impus de POCU.
Trebuie sa aveti in vedere faptul ca in notarea planurilor de afaceri se va pune accent si pe inovare si modul in care afacerea dvs. contribuie la realizarea temelor secundare FSE prezentate in modelul de plan de afaceri ce va fi pus la dispozitia dvs.
De asemenea, nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea planului de management si marketing, descrierea segmentului de piata si bugetul detaliat.

21. Ce conditii trebuie sa indeplinesc ulterior aprobarii planului de afaceri?

Ca si persoana juridica trebuie sa indepliniti simultan urmatoarele conditii:
-sa fiti direct responsabil de pregatirea si implementarea planului de afaceri si sa nu actionati ca intermediar pentru planul de afaceri propus a fi finantat;
-sa angajati minim 2 persoane in cadrul afacerii si sa mentineti locurile de munca create cel putin 24 de luni de la data infiintarii acestora;
-sa respectati intocmai realizarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri – in cazul in care sunt necesare, eventuale modificari ale acestuia se vor face doar cu aprobarea managerului de proiect;
-sa asigurati functionarea afacerii minim 12 de luni pe perioada implementarii proiectului “EU Antreprenor”;
-sa asigurati functionarea afacerii pe o perioada de sustenabilitate de 36 de luni, de la infiintare.

22. Care sunt activitatile proiectului “EU antreprenor” si in ce perioada se desfasoara?

In cadrul proiectului au loc 10 activitati astfel:
A1. – activitatea de management – o activitate permanenta pe toata durata proiectului;
Aceasta activitate va cuprinde coordonarea activitatilor A2 – A10, managementul riscului, asigurarea calitatii rezultatelor proiectului, asigurarea utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale si financiare, astfel incat sa fie garantat un raport optim cost-eficienta intre bugetul proiectului si indicatorii asumati.

A.2 – informarea si selectia grupului tinta – L1-L5 – luna 1 este ianuarie 2018.
A.2.1. Informarea publicului in vederea selectiei grupului tinta si A.2.2. Selectia grupului tinta pentru cursurile de formare antreprenoriala.

A.3 – derularea programului de formare antreprenoriala – L5-L9;
320 de persoane cu domiciliul/ resedinta in regiunea Sud – Muntenia, selectate conform procedurii de selectie, vor urma un program de formare antreprenoriala. In fiecare judet din regiunea Sud  – Muntenia se va stabili o locatie in care se va desfasura programul de formare antreprenoriala, in municipiul resedinta de judet.

A.4 – selectia membrilor grupului tinta ale caror planuri de afaceri vor fi finantate in cadrul proiectului – L5-L9;
Selectia se va face exclusiv pe baza planurilor de afaceri depuse spre finantare. Procesul de selectie se va desfasura in baza unei metodologii de evaluare care va fi aplicata de membrii comisiei de evaluare.
.
A.5 – efectuarea de stagii de practica – L9-L12;
Cei 39 de membri ai grupului tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate in cadrul A.4. vor efectua un stagiu de practica organizat in cadrul unei intreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat, intreprinderi selectate in cadrul A.5.1. Practica se va face in baza unor acorduri de practica semnate de firmele ce se pun la dispozitie si solicitant

A.6 – analiza mediului antreprenorial – L13-L16;
Proiectul “Eu antreprenor” propune realizarea unei analize a mediului anteprenorial in regiunea Sud-Muntenia cu accent pe functionarea intreprinderilor care au domenii de activitate similare cu cele ale planurilor de afaceri aprobate in vederea finantarii in cadrul A.4. In prezent nu exista o analiza a mediului antreprenorial in regiunea Sud-Muntenia.

A.7 – instruirea membrilor grupului tinta si infiintarea intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis – L15-L16;
Cei 39 de membri ai grupului tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea finantarii in cadrul A.4. vor beneficia de instruire personalizata referitor la regulile care trebuie respectate in cadrul unui proiect cu fonduri europene in privinta achizitiilor, informarii si publicitatii, respectarii obiectivelor POCU, temelor orizontale, temelor secundare, regulilor ajutorului de stat/de minimis. INSTRUIREA SE VA EFECTUA PANA LA INREGISTRAREA FIRMELOR LA REGISTRUL COMERTULUI.

A.8 – monitorizarea implementarii planurilor de afaceri L17–L28;
In cadrul acestei activitati vor fi angajati 7 experti monitorizare implementare planuri de afaceri si un coordonator monitorizare implementare planuri de afaceri. Fiecare expert monitorizare implementare planuri de afaceri va avea in atributii supravegherea implementarii planurilor de afaceri, dupa infiintarea intreprinderilor, pe perioada acordarii ajutorului de minimis (12 luni), in unul din judetele care compun regiunea Sud – Muntenia – Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman.

A.9 – monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in perioada de sustenabilitate;
Sustenabilitatea afacerilor infiintate in cadrul proiectului este un deziderat deosebit de important pentru Solicitantul cererii de finantare. Prin proiect ne angajam ca firmele care au primit ajutor de minimis sa isi continue dezvoltarea cel putin 12 luni de la primirea integrala a primei transe de ajutor de minimis (24 de luni de la infiintare).

A.10 – dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a intreprinderilor infiintate si finantate in cadrul proiectului, dupa finalizarea implementariiproiectului L17-L34.
Proiectul “Eu antreprenor” isi propune sa dezvolte un mecanism de sustinere a intreprinderilor infiintate care sa ramana viabil si dupa terminarea proiectului, cel putin 12 luni, prin atragerea si implicarea comunitatii in functionarea si dezvoltarea firmelor.
In Romania, prin a sprijini o firma/actionarul unei firme se intelege a-i da bani (rambursabili sau nu) sau produse/servicii mai ieftine sau gratuite. Sprijinul comunitatii prin aprecierea reala a firmei, pe langa bunurile/serviciile pe care le ofera si reversul – preocuparea firmelor fata de nevoile comunitatii altfel decat prin simpla vanzare de produse este aproape inexistent ca si concept.